Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 1202

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych


Tekst ogłoszony: pdf D20121202.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2012-10-31
Data wydania: 2012-10-19
Data wejścia w życie: 2013-02-01
Data obowiązywania: 2013-02-01
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2016 r. poz. 262
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP