Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 1448

Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20121448L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20121448.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20121448Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-12-21
Data wydania: 2012-10-10
Data wejścia w życie: 2013-06-22
Data obowiązywania: 2013-06-22
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP