Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 134

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze


Tekst aktu: pdf D20130134L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20130134.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2013-01-28
Data wydania: 2012-12-07
Data wejścia w życie: 2013-02-12
Data obowiązywania: 2013-02-12
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym z dniem 28 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz 1393), z wyjątkiem art. 2 i art. 3
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP