Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 244

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lutego 2013 r. sygn. akt K 6/12


Tekst aktu: pdf D20130244TK.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20130244.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-02-21
Data wydania: 2013-02-12
Data wejścia w życie: 2013-02-21
Data obowiązywania: 2013-02-21
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
 
 Akty powiązane  
Orzeczenie do aktu Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP