Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 344

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki


Tekst ogłoszony: pdf D20130344.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2013-03-13
Data wydania: 2013-03-08
Data wejścia w życie: 2013-03-31
Data obowiązywania: 2013-03-31
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2013 r. poz. 745
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP