Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 414

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych


Tekst ogłoszony: pdf D20130414.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2013-03-29
Data wydania: 2013-03-15
Data wejścia w życie: 2013-06-30
Data obowiązywania: 2013-06-30
Data uchylenia: 2015-01-09
Uwagi: par. 1 pkt 6 i 10 oraz par. 2 wchodzą w życie z dniem 30 marca 2013 r. objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2014 r. poz. 774 z wyj. par. 2; w zakresie przepisów zastępowanych przez par. 15 ust. 2 pkt 3 i ust. 5 oraz par. 22 rozporządzenia Dz. U. z 2015 r. poz. 29 obowiązywało do 14 kwietnia 2015 r. zgodnie z ustawą Dz. U. z 2014 r. poz. 1722
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Uchylenia wynikające z Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP