Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 427

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych


Tekst aktu: pdf D20130427L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20130427.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20130427Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2013-04-05
Data wydania: 2013-01-30
Data wygaśnięcia: 2015-01-26
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP