Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 433

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spólkach publicznych oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20130433L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20130433.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-04-08
Data wydania: 2013-03-08
Data wejścia w życie: 2013-04-23
Data obowiązywania: 2013-04-23
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP