Dz.U. 2013 poz. 594

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym


Tekst aktu: pdf D20130594L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20130594.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20130594Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2013-05-23
Data wydania: 2013-03-11
Data wygaśnięcia: 2015-09-17
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu