Dz.U. 2013 poz. 753

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone


Tekst ogłoszony: pdf D20130753.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-06-28
Data wydania: 2013-06-25
Data wejścia w życie: 2013-07-01
Data obowiązywania: 2013-07-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone