Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 843

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych


Tekst aktu: pdf D20130843L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20130843.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-07-26
Data wydania: 2013-05-24
Data wejścia w życie: 2013-08-10
Data obowiązywania: 2013-08-10
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP