Dz.U. 2013 poz. 1050

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych


Tekst ogłoszony: pdf D20131050.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2013-09-10
Data wydania: 2013-08-14
Data wygaśnięcia: 2014-12-11
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu