Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 1247

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20131247L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20131247.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20131247Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-10-25
Data wydania: 2013-09-27
Data wejścia w życie: 2015-07-01
Data obowiązywania: 2015-07-01
Uwagi: art. 1 pkt 18, pkt 19, pkt 38, pkt 63 w zakresie art. 232a par. 1, art. 1pkt 104 w zakresie art. 335, art. 1 pkt 112 lit. b i pkt 204 lit. a, art. 2, art. 12 pkt 3, art. 50, art. 53 i art. 54 wchodzą w życie z dniem 9 listopada 2013 r. art. 1 pkt 45 lit. c w zakresie art. 156 par. 5 i 5a, art. 1 pkt 65 lit. b, pkt 79 lit. b, pkt 88 oraz pkt 204 lit. b wchodzą w życie z dniem 2 czerwca 2014 r. art. 4 zmieniający ustawę prawo o adwokaturze Dz. U. z 1982 r. poz. 124 został skreślony w art. 3 ustawy Dz. U. z 2014 r. poz. 1778
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP