Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 1646

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20131646L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20131646.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20131646Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-12-27
Data wydania: 2013-11-08
Data wejścia w życie: 2013-12-28
Data obowiązywania: 2013-12-28
Uwagi: art. 1 pkt 2, 3, 12 oraz pkt 14 w zakresie art. 112b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP