Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 340

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego


Tekst ogłoszony: pdf D20140340.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2014-03-18
Data wydania: 2014-02-26
Data wejścia w życie: 2014-04-02
Data obowiązywania: 2014-04-02
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2015 r. poz 526
Organ wydający: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP