Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 348

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2014 r. sygn. akt K 13/11


Tekst aktu: pdf D20140348TK.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20140348.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-03-19
Data wydania: 2014-03-04
Data wejścia w życie: 2014-03-19
Data obowiązywania: 2014-03-19
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Orzeczenie do aktu Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP