Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 805

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20140805L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20140805.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-06-18
Data wydania: 2014-04-24
Data wejścia w życie: 2014-07-03
Data obowiązywania: 2014-07-03
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP