Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 827

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta


Tekst aktu: pdf D20140827L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20140827.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20140827Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2014-06-24
Data wydania: 2014-05-30
Data wejścia w życie: 2014-12-25
Data obowiązywania: 2014-12-25
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP