Dz.U. 2014 poz. 1182

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych


Tekst aktu: pdf D20141182L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20141182.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20141182Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2014-09-03
Data wydania: 2014-06-26
Data wygaśnięcia: 2015-12-16
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie