Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 1310

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym


Tekst aktu: pdf D20141310L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20141310.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-10-01
Data wydania: 2014-08-29
Data wejścia w życie: 2015-01-02
Data obowiązywania: 2015-01-02
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP