Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 1559

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym


Tekst aktu: pdf D20141559L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20141559.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-11-12
Data wydania: 2014-10-23
Data wejścia w życie: 2015-01-01
Data obowiązywania: 2015-01-01
Uwagi: art. 1 pkt 3 i art. 3 pkt 18 wchodzą w życie z dniem 27 listopada 2014 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP