Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 1662

Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej


Tekst aktu: pdf D20141662L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20141662.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-11-27
Data wydania: 2014-11-07
Data wejścia w życie: 2015-01-01
Data obowiązywania: 2015-01-01
Uwagi: art. 32 i art. 33 wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP