Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 1778

Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20141778L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20141778.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-12-10
Data wydania: 2014-11-07
Data wejścia w życie: 2014-12-25
Data obowiązywania: 2014-12-25
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP