Dz.U. 2015 poz. 155

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami


Tekst aktu: pdf D20150155L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20150155.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20150155Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2015-01-29
Data wydania: 2015-01-16
Data wygaśnięcia: 2016-05-05
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie