Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 308

Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego


Tekst aktu: pdf D20150308L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20150308.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20150308Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2015-03-05
Data wydania: 2015-02-05
Data wejścia w życie: 2015-03-15
Data obowiązywania: 2015-03-15
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1551), z wyjątkiem art. 2 i 3
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU WSI
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP