Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 478

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii


Tekst aktu: pdf D20150478L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20150478.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20150478Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2015-04-03
Data wydania: 2015-02-20
Data wejścia w życie: 2015-05-04
Data obowiązywania: 2015-05-04
Uwagi: rozdział 4, art. 130, art. 179 pkt 11 w zakresie uchylenia art. 9o, pkt 13 w zakresie uchylenia art. 9v, pkt 20, 21 i 29 oraz art. 182 pkt 1 lit. a wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem: a) art. 75, art. 76 oraz art. 78 ust. 7–11, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2015 r., b) art. 106–115, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 r.; 2) art. 179 pkt 5 i 7–10, art. 188, art. 189 oraz art. 206 wchodzą w życie z dniem 4 kwietnia 2015 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP