Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 901

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym


Tekst aktu: pdf D20150901L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20150901.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2015-06-26
Data wydania: 2015-06-25
Data wejścia w życie: 2015-06-26
Data obowiązywania: 2015-06-26
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2017 r. poz. 1057
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP