Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1130

Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej


Tekst aktu: pdf D20151130L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151130.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20151130Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2015-08-10
Data wydania: 2015-05-27
Data wejścia w życie: 2015-08-25
Data obowiązywania: 2015-08-25
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU WSI
MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP