Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1255

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej


Tekst aktu: pdf D20151255L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151255.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20151255Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-08-28
Data wydania: 2015-08-05
Data wejścia w życie: 2016-01-01
Data obowiązywania: 2016-01-01
Uwagi: Art. 6, art. 8-11, art. 17, art. 18, art. 20, art. 25, art. 26, art. 27 i art. 28 wchodzą w życie z dniem 31 sierpnia 2015 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP