Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 615

Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20160615L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20160615.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-05-04
Data wydania: 2016-03-31
Data wejścia w życie: 2016-06-04
Data obowiązywania: 2016-06-04
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP