Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 770

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym


Tekst aktu: pdf D20160770L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20160770.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-06-03
Data wydania: 2016-05-13
Data wejścia w życie: 2016-06-18
Data obowiązywania: 2016-06-18
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP