Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 855

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego


Tekst ogłoszony: pdf D20160855.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-06-15
Data wydania: 2016-06-06
Data wejścia w życie: 2016-06-30
Data obowiązywania: 2016-06-30
Uwagi: pkt 4 w kolumnie 4 w części „Pozostałe wymagania” w lp. 35 załącznika nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP