Dz.U. 2016 poz. 922

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych


Tekst aktu: pdf D20160922L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20160922.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-06-28
Data wydania: 2016-06-13
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie