Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 1020

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20161020L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20161020.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20161020Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-07-13
Data wydania: 2016-06-22
Data wejścia w życie: 2016-07-28
Data obowiązywania: 2016-07-28
Uwagi: art. 1 pkt 31 wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2017 r. art. 1 pkt 52 lit. a, pkt 85 tiret szóste i lit. d w zakresie ust. 8-13, pkt 147, pkt 150 lit. b, pkt 151 oraz art. 7 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 1 pkt 94 lit. g w zakresie ust. 7c wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2018 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP