Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 1243

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 2/15


Tekst ogłoszony: pdf D20161243.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-08-16
Data wydania: 2016-06-21
Data wejścia w życie: 2016-08-16
Data obowiązywania: 2016-08-16
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Orzeczenie do aktu Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP