Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 2007

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych


Tekst aktu: pdf D20162007L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20162007.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-12-13
Data wydania: 2016-11-04
Data wejścia w życie: 2017-01-01
Data obowiązywania: 2017-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP