Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 2260

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym


Tekst aktu: pdf D20162260L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20162260.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-12-30
Data wydania: 2016-12-16
Data wejścia w życie: 2017-01-01
Data obowiązywania: 2017-01-01
Uwagi: art. 14 pkt 19 i pkt 32 w zakresie uchylenia art. 69a ust. 3 i 4 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; art. 97-99, art. 100 ust. 2 art. 114 ust. 2 i art. 116 wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2016 r.; art. 19 pkt 32 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ; art. 95 wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2016 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. FINANSÓW
MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ MIESZKALNICTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU WSI
MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP