Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2017 poz. 1691

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy


Tekst ogłoszony: pdf D20171691.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2017-09-05
Data wydania: 2017-08-09
Data wejścia w życie: 2017-09-20
Uwagi: par. 1 pkt 1 i 3 wchodzą w życie z dniem 1 marca 2017 r. tekst jednolity nie obejmuje par. 6 rozporządzenia
Organ wydający: MIN. ROZWOJU I FINANSÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP