Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
M.P. 1984 nr 10 poz. 70

Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązków zakładów pracy i szkół w zakresie prowadzenia ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz współdziałaniu w tych sprawach z urzędami wojskowymi i cywilnymi.


Tekst ogłoszony: pdf M19840070.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data wydania: 84-04-09 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 84-04-24 00:00:00 CEDT
Data obowiązywania: 84-04-24 00:00:00 CEDT
Data uchylenia: 92-06-09
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP