Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
M.P. 1995 nr 54 poz. 604

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w III kwartale 1995 r.


Tekst ogłoszony: pdf M19950604.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data wydania: 95-10-16 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 95-11-11 00:00:00 CET
Data obowiązywania: 95-11-11 00:00:00 CET
Organ wydający: PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
 
 Akty powiązane  
Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP