Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
M.P. 1997 nr 76 poz. 719

Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 7 października 1997 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności agenta celnego, składu komisji egzaminacyjnej, opłaty za przeprowadzenie egzaminu i wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej.


Tekst ogłoszony: pdf M19970719.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data wydania: 97-10-06
Data wejścia w życie: 98-01-01
Data obowiązywania: 98-01-01
Data uchylenia: 98-12-31
Organ wydający: PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP