Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Egipt:
 
< powrót
 
M.P. 2014 poz. 85

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-68-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2014 poz. 83

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-66-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2012 poz. 1049

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2012 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu

Dz.U. 2012 poz. 1040

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2012 r. w sprawie uchylenia zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu

M.P. 2012 poz. 404

Oświadczenie Rządowe z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie turystki, sporządzoną w Kairze dnia 15 czerwca 2011 r.

M.P. 2012 poz. 403

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Kairze dnia 15 czerwca 2011 r.

Dz.U. 2010 nr 137 poz. 919

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu moga byc wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r.

M.P. 2009 nr 78 poz. 963

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2009 r. nr 110-22-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2008 nr 86 poz. 533

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu

M.P. 2008 nr 64 poz. 563

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-33-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2008 nr 42 poz. 255

Oświadczenie Rządowe z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy kulturalno-edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu na lata 2007-2010, podpisanym w Warszawie dnia 21 maja 2007 r.

Dz.U. 2008 nr 42 poz. 254

Program współpracy kulturalno-edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu na lata 2007-2010, podpisanej w Warszawie dnia 21 maja 2007 r.

Dz.U. 2007 nr 58 poz. 393

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie określenia wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2007 r.

Dz.U. 2006 nr 58 poz. 402

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu

Dz.U. 2004 nr 28 poz. 249

Oświadczenie Rządowe z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisanej w Kairze dnia 28 września 2002 r.

Dz.U. 2004 nr 28 poz. 248

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisana w Kairze dnia 28 września 2002 r.

M.P. 2004 nr 5 poz. 86

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2004 r. nr Z. 110-2-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2003 nr 78 poz. 691

Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 24 czerwca 1996 r.

Dz.U. 2003 nr 78 poz. 690

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 24 czerwca 1996 r.

M.P. 2003 nr 49 poz. 745

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2003 r. nr Z. 110-41-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2002 nr 17 poz. 291

Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, sporządzonej w Kairze dnia 16 września 2000 r.

M.P. 2002 nr 17 poz. 290

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, sporządzona w Kairze dnia 16 września 2000 r.

Dz.U. 1998 nr 48 poz. 303

Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Kairze dnia 1 lipca 1995 r.

Dz.U. 1998 nr 48 poz. 302

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Kairze dnia 1 lipca 1995 r.

Dz.U. 1994 nr 34 poz. 129

Oświadczenie Rządowe z dnia 5 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach karnych, przekazywaniu osób skazanych i ekstradycji, sporządzonej w Kairze dnia 17 maja 1992 r.

Dz.U. 1994 nr 34 poz. 128

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach karnych, przekazywaniu osób skazanych i ekstradycji, sporządzona w Kairze dnia 17 maja 1992 r.

Dz.U. 1994 nr 34 poz. 127

Oświadczenie Rządowe z dnia 5 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzonej w Kairze dnia 17 maja 1992 r.

Dz.U. 1994 nr 34 poz. 126

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Arabska Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzona w Kairze dnia 17 maja 1992 r.

Dz.U. 1958 nr 42 poz. 197

Oświadczenie Rządowe z dnia 8 maja 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Egiptu, podpisanej w Kairze dnia 2 lutego 1957 r.

Dz.U. 1958 nr 42 poz. 196

Umowa kulturalna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Egiptu podpisana w Kairze dnia 2 lutego 1957 r.

Dz.U. 1938 nr 41 poz. 347

Oświadczenie Rządowe z dnia 14 maja 1938 r. w sprawie rozciągnięcia na szereg miejscowości w Egipcie porozumienia z dnia 19 czerwca 1934 r. o statystyce przyczyn zgonów.

Dz.U. 1938 nr 4 poz. 31

Oświadczenie Rządowe z dnia 19 listopada 1937 r. w sprawie przystąpienia Estonii, Turcji, Kostariki, Egiptu, Czechosłowacji i Holandii do protokołu z dnia 6 listopada 1936 r. dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych.

Dz.U. 1937 nr 1 poz. 13

Oświadczenie Rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie przystąpienia Egiptu do międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych.

Dz.U. 1931 nr 77 poz. 616

Oświadczenie Rządowe z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie wypowiedzenia przez Egipt konwencji międzynarodowej dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 11 października 1909 r.

Dz.U. 1931 nr 50 poz. 420

Oświadczenie Rządowe z dnia 5 maja 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia handlowego między Polską a Egiptem, zawartego w formie not, wymienionych dnia 22 kwietnia 1930 r. w Kairze między Rządem Polskim a Rządem Egipskim.

Dz.U. 1931 nr 50 poz. 419

Porozumienie handlowe prowizoryczne między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Egiptu, podpisane w Kairze, dnia 22 kwietnia 1930 r.

Dz.U. 1931 nr 20 poz. 113

Ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia handlowego między Polską a Egiptem, zawartego w formie not, wymienionych dnia 22 kwietnia 1930 r. w Kairze między Rządem Polskim a Rządem Egipskim.

Dz.U. 1928 nr 56 poz. 536

Oświadczenie Rządowe z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie przystąpienia Chin i Egiptu do konwencji dotyczącej międzynarodowej wymiany urzędowych wydawnictw i innych publikacyj, podpisanej w Brukseli dnia 15 marca 1886 r.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP