Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  MIn. Polityki Społecznej:
 
< powrót
 
M.P. 2005 nr 46 poz. 637

Obwieszczenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wykazu organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Polityki Społecznej

Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1432

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Polityki Społecznej

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP