Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Malezja:
 
< powrót
 
M.P. 2017 poz. 78

Postanowienie nr 110.91.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2015 poz. 995

Oświadczenie Rządowe z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji o transporcie morskim, podpisaną w Putrajaya dnia 10 lutego 2014 r.

M.P. 2015 poz. 994

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji o transporcie morskim, podpisana w Putrajaya z dnia 10 lutego 2014 r.

M.P. 2015 poz. 683

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.24.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2015 poz. 78

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-40-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2014 poz. 446

Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Kuala Lumpur dnia 8 lipca 2013 r.

M.P. 2010 nr 55 poz. 749

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2010 r. nr 110-20-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2010 nr 55 poz. 748

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2010 r. nr 110-19-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2005 nr 82 poz. 1159

Oświadczenie Rządowe z dnia 17 października 2005 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej umów normujących stosunki handlowe oraz umów gospodarczych zawierających postanowienia odsyłające do umów normujących stosunki handlowe w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

M.P. 2003 nr 49 poz. 747

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2003 r. nr Z. 110-43-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2000 nr 43 poz. 840

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2000 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny lub w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii.

Dz.U. 1994 nr 78 poz. 360

Oświadczenie Rządowe z dnia 4 maja 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji o popieraniu i ochronie inwestycji, podpisanej w Kuala Lumpur dnia 21 kwietnia 1993 r.

Dz.U. 1994 nr 78 poz. 359

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Kuala Lumpur dnia 21 kwietnia 1993 r.

Dz.U. 1979 nr 10 poz. 63

Oświadczenie Rządowe z dnia 24 marca 1979 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Malezji o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 1977 r.

Dz.U. 1979 nr 10 poz. 62

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Malezji o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Warszawie dnia 16 września 1977 r.

Dz.U. 1975 nr 4 poz. 20

Oświadczenie Rządowe z dnia 27 stycznia 1975 r. w sprawie przystąpienia Malezji do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r.

Dz.U. 1974 nr 20 poz. 111

Oświadczenie Rządowe z dnia 20 maja 1974 r. w sprawie przystąpienia Malezji i Chile do Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 r., otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP