Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Mali:
 
< powrót
 
M.P. 2017 poz. 195

Postanowienie nr 110.99.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2015 poz. 690

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.29.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2014 poz. 111

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali za strefę działań wojennych

M.P. 2011 nr 30 poz. 328

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2011 r. nr 110-14-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2011 nr 30 poz. 325

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2011 r. nr 110-13-2011 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2009 nr 50 poz. 731

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2009 r. nr 110-18-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2004 nr 20 poz. 351

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr Z. 110-10-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 1977 nr 31 poz. 139

Oświadczenie Rządowe z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji.

Dz.U. 1964 nr 35 poz. 229

Oświadczenie Rządowe z dnia 25 września 1964 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Mali, podpisanej w Bamako dnia 2 listopada 1961 r.

Dz.U. 1964 nr 35 poz. 228

Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Mali, podpisana w Bamako dnia 2 listopada 1961 r.

Dz.U. 1962 nr 12 poz. 57

Oświadczenie Rządowe z dnia 13 lutego 1962 r. w sprawie przystąpienia Republiki Mali do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisanej w Rzymie dnia 29 maja 1933 r.

Dz.U. 1961 nr 19 poz. 99

Oświadczenie Rządowe z dnia 24 marca 1961 r. w sprawie przystąpienia Republiki Mali i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej do konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP