Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Marszałek Sejmu:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 15

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks wyborczy

M.P. 2015 poz. 1138

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu

M.P. 2015 poz. 578

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu

M.P. 2014 poz. 852

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu

M.P. 2014 poz. 843

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu

M.P. 2012 poz. 32

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2011 nr 117 poz. 676

Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw

M.P. 2011 nr 100 poz. 1011

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu

M.P. 2011 nr 100 poz. 1010

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Sejmu

M.P. 2011 nr 100 poz. 1009

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu

M.P. 2011 nr 100 poz. 1008

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu

Dz.U. 2011 nr 21 poz. 113

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy

Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

M.P. 2010 nr 50 poz. 671

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu

M.P. 2009 nr 5 poz. 47

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2007 nr 86 poz. 921

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu

M.P. 2007 nr 29 poz. 319

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu

M.P. 2007 nr 29 poz. 318

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie odwołania Marszałka Sejmu w związku ze złożoną rezygnacją

M.P. 2005 nr 66 poz. 910

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Sejmu

M.P. 2005 nr 66 poz. 909

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu

M.P. 2005 nr 66 poz. 908

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu

M.P. 2005 nr 2 poz. 9

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu

M.P. 2005 nr 2 poz. 8

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie odwołania Marszałka Sejmu w związku ze złożoną rezygnacją

Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2877

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, małżonkom tych osób oraz członkom rodzin będącym na ich utrzymaniu

M.P. 2004 nr 18 poz. 301

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu

M.P. 2004 nr 18 poz. 300

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie odwołania Marszałka Sejmu w związku ze złożoną rezygnacją

M.P. 2001 nr 44 poz. 709

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie odwołania wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P. 2001 nr 37 poz. 585

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2001 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Sejmu.

M.P. 2001 nr 37 poz. 584

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2001 r. w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu.

M.P. 2001 nr 37 poz. 583

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2001 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu.

Dz.U. 2001 nr 27 poz. 298

Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.

M.P. 1998 nr 34 poz. 483

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1998 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P. 1997 nr 82 poz. 795

Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 24 października 1997 r. o treści oświadczenia Macieja Płażyńskiego - kandydata na stanowisko Marszałka Sejmu.

M.P. 1992 nr 26 poz. 185

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP