Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Marszałek Senatu:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 15

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks wyborczy

M.P. 2015 poz. 1114

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu

Dz.U. 2011 nr 117 poz. 676

Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw

M.P. 2011 nr 100 poz. 1013

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu

M.P. 2011 nr 100 poz. 1012

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu

Dz.U. 2011 nr 21 poz. 113

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy

Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

M.P. 2007 nr 82 poz. 858

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu

M.P. 2005 nr 84 poz. 1198

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu

M.P. 2005 nr 65 poz. 893

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu

M.P. 2005 nr 64 poz. 871

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2005 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu

Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2877

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, małżonkom tych osób oraz członkom rodzin będącym na ich utrzymaniu

M.P. 2002 nr 27 poz. 446

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej.

M.P. 2001 nr 38 poz. 614

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2001 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu.

M.P. 2001 nr 37 poz. 587

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2001 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu.

M.P. 2000 nr 32 poz. 654

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2000 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu.

M.P. 2000 nr 32 poz. 653

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2000 r. w sprawie odwołania wicemarszałka Senatu.

M.P. 1997 nr 82 poz. 800

Obwieszczenie Marszałka Senatu z dnia 29 października 1997 r. o treści oświadczenia Alicji Grześkowiak - kandydata na stanowisko Marszałka Senatu.

M.P. 1997 nr 80 poz. 780

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 1997 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP