Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Międzynarodowa Organizacja Morska:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 32

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim

Dz.U. 2015 poz. 611

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim

Dz.U. 2015 poz. 191

Oświadczenie Rządowe z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian z 2012 r. do Protokołu z 1996 r. zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., przyjętych przez Komitet Prawny Międzynarodowej Organizacji Morskiej dnia 19 kwietnia 2012 r. w formie rezolucji LEG.5(99)

Dz.U. 2015 poz. 190

Zmiany z 2012 r. do Protokołu z 1996 r. zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., przyjęte przez Komitet Prawny Międzynarodowej Organizacji Morskiej dnia 19 kwietnia 2012 r. w formie rezolucji LEG.5(99)

Dz.U. 2014 poz. 1554

Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2012 poz. 111

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie karty bezpieczeństwa (MSDS)

Dz.U. 2011 nr 228 poz. 1368

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

Dz.U. 2008 nr 83 poz. 505

Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej poprawkami przyjętymi dnia 7 listopada 1991 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.

Dz.U. 2008 nr 83 poz. 504

Poprawki do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej (ustanowienie Komitetu Ułatwień) przyjęte dnia 7 listopada 1991 r. Rezolucja A. 724 (17)

Dz.U. 2006 nr 207 poz. 1524

Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o ratownictwie morskim, przyjętej przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie dnia 28 kwietnia 1989 r.

Dz.U. 2006 nr 207 poz. 1523

Międzynarodowa konwencja o ratownictwie morskim, przyjęta przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie dnia 28 kwietnia 1989 r.

Dz.U. 2005 nr 120 poz. 1017

Oświadczenie Rządowe z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską w dniu 13 grudnia 2002 r.

Dz.U. 2005 nr 120 poz. 1016

Poprawki do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie źycia na morzu, 1974, uchwalona przez Międzynarodową Organizację Morską w dniu 13 grudnia 2002 r.

Dz.U. 2005 nr 118 poz. 1005

Oświadczenie Rządowe z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej w dniu 10 stycznia 2002 r.

Dz.U. 2005 nr 118 poz. 1003

Oświadczenie Rządowe z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej w dniu 9 września 1999 r.

Dz.U. 2005 nr 118 poz. 1001

Oświadczenie Rządowe z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej w dniu 11 stycznia 1996 r.

Dz.U. 2005 nr 118 poz. 999

Oświadczenie Rządowe z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej w dniu 29 kwietnia 1993 r.

Dz.U. 2005 nr 118 poz. 997

Oświadczenie Rządowe z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej w dniu 1 maja 1992 r

Dz.U. 2005 nr 118 poz. 995

Oświadczenie Rządowe z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej w dniu 3 maja 1990 r.

Dz.U. 2005 nr 118 poz. 993

Oświadczenie Rządowe z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej w dniu 17 września 1987 r.

Dz.U. 2004 nr 172 poz. 1801

Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o ratyfikacji Poprawek do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w dniu 13 grudnia 2002 r.

Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1339

Oświadczenie Rządowe z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek przyjętych w Londynie dnia 4 listopada 1993 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.

Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1338

Poprawki przyjęte w Londynie dnia 4 listopada 1993 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.

Dz.U. 1995 nr 47 poz. 243

Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP