Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Międzynarodowa Rada Badań Morza:
 
< powrót
 
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1199

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu, sporządzonego w Kopenhadze dnia 13 sierpnia 1970 r., do Konwencji Międzynarodowej Rady Badań Morza, podpisanej w Kopenhadze dnia 12 września 1964 r.

Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1198

Protokół sporządzony w Kopenhadze dnia 13 sierpnia 1970 r. do Konwencji Międzynarodowej Rady Badań Morza, podpisanej w Kopenhadze dnia 12 września 1964 r.

Dz.U. 1974 nr 40 poz. 240

Oświadczenie Rządowe z dnia 11 października 1974 r. w sprawie wypowiedzenia przez Włochy Konwencji Międzynarodowej Rady Badań Morza, sporządzonej w Kopenhadze dnia 12 września 1964 r.

Dz.U. 1973 nr 34 poz. 203

Oświadczenie Rządowe z dnia 17 sierpnia 1973 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki do Konwencji Międzynarodowej Rady Badań Morza, sporządzonej w Kopenhadze dnia 12 września 1964 r.

Dz.U. 1968 nr 14 poz. 81

Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 1968 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Konwencji Międzynarodowej Rady Badań Morza, sporządzonej w Kopenhadze dnia 12 września 1964 r.

Dz.U. 1968 nr 14 poz. 80

Konwencja Międzynarodowej Rady Badań Morza, sporządzona w Kopenhadze dnia 12 września 1964 r.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP