Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Min. Finansów:
 
< powrót
 
M.P. 2017 poz. 164

Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

M.P. 2016 poz. 940

Postanowienie nr 1131.15.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów

Dz.U. 2015 poz. 1900

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

Dz.U. 2014 poz. 1256

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

M.P. 2013 poz. 156

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-2-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

M.P. 2011 nr 4 poz. 58

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych

Dz.U. 2009 nr 31 poz. 210

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów, jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej

M.P. 2008 nr 48 poz. 431

Zarządzenie Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

M.P. 2008 nr 4 poz. 47

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych

Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1204

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

Dz.U. 2006 nr 131 poz. 908

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1887

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1427

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

Dz.U. 2002 nr 93 poz. 834

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.

Dz.U. 2002 nr 43 poz. 378

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.

Dz.U. 2002 nr 32 poz. 301

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.

M.P. 2002 nr 30 poz. 468

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2002 r. nr 113-5-02 o zmianie w składzie Rady Ministrów.

M.P. 2002 nr 26 poz. 437

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów.

M.P. 2001 nr 29 poz. 492

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2001 r. nr 113-11-01 o powołaniu w skład Rady Ministrów.

M.P. 2001 nr 29 poz. 491

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2001 r. nr 113-10-01 o odwołaniu ze składu Rady Ministrów.

Dz.U. 2000 nr 8 poz. 93

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.

Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1118

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.

M.P. 1997 nr 6 poz. 44

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie zmian w składzie Rady Ministrów.

M.P. 1997 nr 5 poz. 33

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 1997 r. w sprawie założeń polityki pieniężnej na rok 1997.

M.P. 1997 nr 1 poz. 5

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Ministra Finansów.

Dz.U. 1994 nr 136 poz. 703

Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. - Prawo dewizowe.

Dz.U. 1993 nr 75 poz. 354

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1985 nr 63 poz. 327

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów oraz uprawnień Ministra Finansów i podległych mu organów w zakresie kontroli finansowej.

Dz.U. 1975 nr 18 poz. 102

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie określenia siedzib okręgowych zarządów dochodów państwa i kontroli finansowej oraz terytorialnego zakresu ich działania.

Dz.U. 1975 nr 18 poz. 98

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i uprawnień Ministra Finansów oraz jego organów w zakresie dochodów państwa i kontroli finansowej.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP